Üdvözöljük a
t-consult oldalán!

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy olyan megoldásokat hozzunk létre ügyfeleink részére, amelyek sokszorosan megtérítik ráfordításaikat.

01

Üzleti megközelítés

Szakterületek határán mozgunk. Figyeljük és elemezzük a közműszolgáltatás nemzetközi trendjeit, a magyarországi piac változásait és az informatika eszközeivel segítjük ügyfeleinket üzleti céljaik elérésében.

Valljuk, hogy az üzlet az elsődleges, az informatika az üzleti célok elérésének egyik hasznos eszköze.  Feladatmegoldásunk során értelmezzük az adott szervezet üzleti célkitűzéseit és keressük a versenyelőnyt nyújtó IT támogatási lehetőségeket.

A közművállalatok számára nyújtott informatikai szolgáltatásaink tapasztalatai világossá tették előttünk, hogy az informatika csak az üzleti célok világos és egyértelmű meghatározása esetén tud megfelelő segítséget biztosítani.

02

Ügyfélszemlélet

Sikerességünket az ügyfeleink sikerével mérjük. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy olyan megoldásokat hozzunk létre ügyfeleink részére, amelyek sokszorosan megtérítik ráfordításaikat.

Az üzleti kapcsolatok kialakításában hosszú távú szemlélet vezérel. Csak olyan ígéreteket teszünk, amelyeket be is tudunk tartani. Nem kompromittáljuk szakmai tisztességünket rövid távú érdekektől befolyásolva.

Ügyfeleink és üzleti céljaik egyediségére kiemelt figyelmet fordítunk. Tudjuk, hogy a „mértékre” készített megoldások eredményeznek valódi üzleti előnyöket. Ügyfél specifikus megközelítésünk a vállalat sajátosságainak gondos mérlegelésén alapul. Mindez lehetővé teszi, hogy ügyfeleink tartós, fenntartható eredményeket érjenek el alacsonyabb működési kockázatok mellett.

Célunk nem egyszerűen a szakterületi legjobb gyakorlat adaptálása, hanem az adott helyzetnek megfelelő legjobb gyakorlat kialakítása. Valljuk, hogy minden ügyfél egyedi és egy probléma megoldásának többféle módja is lehet.

03

Tudásközpontúság

Az üzleti életben az alkalmazkodó képesség, a változó körülményekre adott helyes válaszok időben történő megtalálása a siker alapja. Naprakészen tartjuk piaci ismereteinket, hogy felkészültek legyünk a megfelelő reakciókra. A nyitottság és a folyamatos tanulás nélkülözhetetlen előfeltétele eredményes munkánknak.

A nemzetközi gyakorlat körültekintő adaptálásával, és munkatársaink hazai közműszektorban szerzett tapasztalataira alapozva, azonosítjuk a kihívásokat és keressük a legjobb megoldásokat.

01

ISO 55000 vagyongazdálkodási audit

A vállalati vagyongazdálkodás hatékonyságát javítja, ha a vállalat vagyongazdálkodási folyamatai transzparens, célorientált és szabályozott keretek között zajlanak. A vagyongazdálkodás révén a vállalat az üzleti céljainak megvalósítása érdekében optimális és fenntartható módon kezeli eszközeit és eszközrendszereit és az eszközök életciklusa során hozzájuk köthető teljesítményt, kockázatot és költséget.

2014-ben jelent meg (a PAS55 utódjaként) az ISO 55000 szabvány, ami a vagyongazdálkodási rendszer vállalati működésének követelményeit fogalmazza meg. A szabvány magyar nyelvű kiadása 2015 júliusában jelent meg. A vagyongazdálkodással kapcsolatos további információkat itt foglaltunk össze.

A vagyongazdálkodási audit keretében a vállalat aktuális gyakorlatát, folyamatait összevetjük az ISO 55000 követelményeivel, kimutatjuk az eltéréseket, hiányokat és javaslatot adunk azok felszámolására. Az audit célja lehet eltéréselemzés, de lehet irányítási rendszer tanúsítása is. A szabvány ún. tanúsítási szabvány, azaz a szabvány követelményeinek teljesítése esetén a vállalat vagyongazdálkodási rendszere, akár a vállalat integrált irányítási rendszerének részeként tanúsítható.

A T-Consult Kft. 2011-ben akkreditáltatta magát az IAM Endorsed Assessor tanúsítói rendszerében. 2015-ben a tanúsítói rendszer kibővült az ISO 55000 szabvánnyal, azaz a BSI PAS 55 mellett az akkreditált tanúsító szervezetek már az új nemzetközi vagyongazdálkodási szabvánnyal kapcsolatban is végezhetnek tanúsítást az IAM szárnyai alatt. Az akkreditációs rendszer kibővítésével párhuzamosan a tanúsító szervezeteket is felül kellett vizsgálni.

A nyáron lezajlott felülvizsgálatot sikerrel teljesítette a T-Consult, így 2015. október 1-jei hatállyal további 3 évre elnyertük az Endorsed Assessor címet. Ennek igazolásaképp továbbra is megtalálnak bennünket az IAM tanúsítói közt, itt. Európában a kontinensen található 7 cég közül egyedüliként képviseljük a kelet-közép-európai régiót (az Egyesült Királyság területén működik további 21 cég, a világ többi táján még 15).

02

Informatikai koncepció kidolgozása

Az informatikai koncepció célja, hogy a változó üzleti igények kielégítéséhez szükséges informatikai környezet fejlesztése kontrollált keretek között történjen. A közművállalatok műszaki tevékenységét támogató informatikai rendszerek integrációja egyre nagyobb jelentőséget kap. Az informatikai környezet fejlődési folyamatának megtervezésével csökkenthetők az informatikai beruházások kockázatai és koordinálhatók az informatikai fejlesztések operatív feladatai. Az informatikai koncepciók a következő területeket fedik le:

  • Piaci környezet elemzése
  • Üzleti célok azonosítása
  • Üzleti folyamatok elemzése
  • IT architektúra jövőképének meghatározása
  • Vállalati adatmodell kidolgozása
  • Döntési pontok azonosítása
  • Üzleti kockázatok elemzése

Az informatikai koncepciókat, naprakészségük fenntartása érdekében, az üzleti célok és az informatikai környezet valós változásainak megfelelően, rendszeresen aktualizáljuk.

03

Megvalósíthatósági tanulmányok

Az informatikai koncepció alapján induló informatikai beruházások esetében, a szóba jöhető megoldási lehetőségek elemzésére és a legmegfelelőbb változat meghatározására megvalósíthatósági tanulmányokat készítünk. A tanulmány tárgyalja a tervezéssel, megvalósítással, bevezetéssel kapcsolatos feladatokat, előfeltételeket, döntéseket, következményeket, kockázatokat. Minden egyes megvalósítási változatra meghatározzuk a beszerzések, fejlesztések felmerülő költségeit és elemezzük a várható megtérüléseket. A költségek és megtérülések elemzése alapján javaslatot adunk az adott projekt megvalósítására.

04

Üzleti intelligencia elemzések

A műszaki informatikai rendszerekben nagy tömegű, idősoros adatot keletkezik a hálózat működéséről és a hálózaton végzett különböző műszaki tevékenységekről. Ezen adatok matematikai-statisztikai elemzése révén olyan, eddig nem ismert hasznos információkhoz, összefüggésekhez juthatunk, amely ismeretek birtokában javítható a hálózat használatának hatékonysága, a karbantartási és rekonstrukciós tevékenységek hasznossága, azaz javítható a vállalat műszaki üzleti folyamatainak gazdaságossága.

05

Adatbázis audit

A hálózati vagyongazdálkodás informatikai támogatása csak megfelelő minőségű és megbízhatóságú adatok segítségével lehetséges. A vállalati adatbázisok minőségének vizsgálata feltárja a funkcionális igények szempontjából gyenge pontokat, javaslatot tesz a minőség javításának mértékére és módjára. Az adatbázis audit kitér a vállalati adatbázis konszolidáció feltételeire és végrehajtásának módjára.

06

Vállalati adatmodell-koncepció

Az adatvagyon jelentősége és értéke, valamint az informatikai integráció megköveteli, hogy a vállalat rendelkezzen az adatkörökre, adatbázisokra vonatkozó átfogó koncepcionális adatmodellel. A cégszintű adatmodell-koncepció létezése elősegíti az adatvagyon hatékony felhasználását, minőségi jellemzőinek megőrzését, javítását és az alkalmazási rendszerek integrációját. A villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatban kidolgozott IEC 61970, 61968 szabványokban leírt Common Information Model (CIM) valamennyi szakág esetében jó alapot ad az adatmodell-koncepció kialakításához. Az adatmodell-koncepció kialakítása magában foglalja az adatvagyon felmérését, a létező adatbázis dokumentációk, az adatarchitektúrák és a nemzetközi szabvány ajánlásainak egybevetését az eltérések megállapítása érdekében. Az integrált vállalati informatikai rendszer kialakítását célzó munkák keretében kialakítható a vállalatszintű egységes adatmodell-koncepció

07

Követelmény specifikáció készítés

Az üzleti folyamatok megfelelő informatikai támogatásához alapvető fontosságú a valós igények, követelmények megismerése. Ezért minden informatikai fejlesztés fontos feladata a követelmények pontos megállapítása, elemzése, dokumentálása és folyamatos változásvezetése. A követelmény specifikáció kiterjedhet az elvárt szolgáltatásokra, funkcionalitásokra, a megvalósítás egyes vonatkozásaira, a folyamatok, a rendszer egyes jellemzőire. A követelmény specifikáció készítésével kapcsolatos tevékenységek magukba foglalják az igények felmérését, értékelését, egyeztetését, visszaellenőrzését, dokumentálását, a további tervezéshez és kivitelezéshez szükséges konzultációk biztosítását, illetve a követelmények változásainak folyamatos nyomon követését.

Kapcsolat

Iroda

1027 Budapest, Medve utca 17.

E-mail

info@t-consult.hu

Cégjegyzékszám

01-09-954224

© 2023 t-consult. Minden jog fenntartva